Vastuullisuus

Haluamme mahdollistaa vieraillemme kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen mukaisen majoituskokemuksen.

Kestävä kehitys ja ympäristöasiat ovat tärkeä osa työtämme. Olemme sitoutuneet ehkäisemään ja vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi jatkuvasti toimintaamme kehittämällä ja uusia tavoitteita vuosittain asettamalla. 

Vuoden 2024 vastuullisuustavoitteina on tehostaa entisestään kierrätystä huonesiivouksen yhteydessä, ja antaa henkilökunnallemme inklusiivisuuskoulutusta. Näin voimme jatkossa vielä paremmin huomioida eri asiakasryhmät ja heidän erityistarpeensa.

Meille on myönnetty Green Key -ympäristösertifikaatti ja olemme mukana Rauman kaupungin Hinku -hankkeessa. Olemme mm. sitoutuneet vähentämään päästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Energiatekoja

Suurin ympäristövaikutuksemme tulee lämmityksestä ja sähkön ja veden kulutuksesta. Pyrimmekin aktiivisesti vähentämään energian ja veden kulutustamme sekä minimoimaan jätteen syntymistä ja parantamaan sen lajittelua. Seuraamme ympäristötehokkuuttamme säännöllisesti, myös mittaamalla veden, sähkön ja energiankulutusta, ja toiminnassamme syntyvän jätteen määrän. Pakkausjätteen vähentämiseksi hotellihuoneissa ovat saippuat ja pesuaineet tarjolla täyttöpakkauksissa.

Parempia valintoja

Hankinnoillamme on epäsuora ympäristövaikutus esimerkiksi elintarvikkeiden ja kemikaalien osalta. Aamiaisvalikoimassamme on luomu-, lähi-, sesonki- ja ympäristömerkittyjä tuotteita, ja tavoitteenamme on kasvattaa näiden osuutta entisestään. Myös ruokahävikin minimointi on tärkeä tavoite – kannustamme myös asiakkaitamme sen huomioimiseen. Hankintapolitiikkamme on vastuullinen, valtaosa käyttämistämme tuotteista tulee yrityksiltä, joilla kaikilla on oma vastuullisuussuunnitelmansa tai luotettava ympäristömerkki.

Yhteisöllisiä tekoja

Työskentelemme sosiaalisen kestävyyden puolesta alueellamme ja vieraidemme hyväksi. Perheyrityksessä henkilökuntamme terveys, työturvallisuus ja tasa-arvo ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Rauman alueella olemme mukana tapahtumissa sekä tukemassa laajasti paikallisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

Tavoitteemme on olla edelläkävijä kestävän matkailun alalla, ja toivomme innostavamme niin alan yrittäjiä kuin asiakkaita ja henkilökuntaa mukaan kestävään kehitykseen.